Lesreglement en betalingsvoorwaarden

Lessen

 • Het volgen van de golflessen gebeurt op eigen risico. VIP Golf Academy en Golfpark de Star zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de golfles van speler of speelster bij de golfschool, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.
 • Een lesuur bedraag 55 minuten les.
 • Gangbare golf- of sportkleding is verplicht, leenmaterialen zijn altijd beschikbaar.
 • Alle GVB cursussen en groepslessen zijn inclusief het gebruik van de faciliteiten en het
  gebruik van rangeballen.
 • Bij baanlessen spelen de deelnemers met eigen ballen.
 • Onze cursussen worden gegeven in groepen (tussen de 4 en 8 personen). Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
 • Als een golfles niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er voor een vervangende trainer worden gezorgd of een passende regeling worden getroffen. De les kan bijv.  worden verplaatst naar een inhaalweek.

Afgelasting

 • De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met een lid van de greenkeeping, of de golfles wel of geen doorgang kan vinden bij slecht weer. Bij twijfel dient u op de website te kijken of Golfpark de Star te bellen voor informatie.
 • Bij regen is de eerste regenles voor risico van de leerling, de tweede regenles wordt ingehaald, de derde regenles is weer voor risico van de leerling en de vierde regenles wordt ingehaald.
 • Bij sneeuw en bevriezing van de baan vervalt de golfles en wordt deze ingehaald. U krijgt hiervan bericht van de trainer.
 • Afgelaste lessen worden in overleg met de cursisten ingehaald.
 • Eenmaal aangevangen lessen die moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 • Lessen die uitvallen door afwezigheid van de leraar worden altijd ingehaald.
 • De cursussen gaan van start als er voor een groep voldoende deelnemers zijn (in de regel gaat de cursus door als er 4 of meer deelnemers zijn.

Planning

 • Indien nodig kan de de Golfcademy wijzigingen aanbrengen in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 • Alle cursisten krijgen voor de start van de lessen bericht in welke groep ze zijn geplaatst.
 • Niet verschijnen op een les zonder telefonisch of schriftelijk bericht is voor eigen rekening.
 • Het inhalen van gemiste lessen is een service van de Golfacademy, het is geen recht van de cursisten.
 • Door aantoonbare overmacht gemiste lessen kunnen in overleg altijd worden ingehaald.
 • Restitutie van lesgeld als gevolg van een blessure is niet mogelijk.
 • Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, 1e en 2e
  paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, Nieuwjaarsdag) en in de
  voorjaarsvakantie, meivakantie (1 week), zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken.
 • Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er een herindeling plaatsvinden, zodat er altijd met een volledige groep zal worden getraind. Indien dit niet te realiseren is worden de totale kosten door het aantal leerlingen gedeeld.

Betaling

 • De leerling geeft aan door zich in te schrijven voor een cursus, de bijbehorende kosten te zullen accepteren. Indien de leerling hier bezwaren tegen heeft dient dit voorafgaand aan de eerste golfles kenbaar gemaakt te worden.
 • U ontvangt bij aanvang van de cursus een factuur en/of kassabon.
 • Bij tussentijdse beëindiging blijft het lesgeld verschuldigd.
 • U kunt zich tot 1 week voor aanvang van de cursus vrijblijvend terugtrekken. Dit kan
  schriftelijk of per mail met opgaaf van reden.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld, lessen kunnen in overleg worden ingehaald.
 • Het lesgeld dient binnen 14 dagen na  ontvangst van de factuur betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden er administratiekosten (10 euro) in rekening gebracht.

Kennisneming
Iedereen die zich voor een cursus of les van VIP Golf Academy inschrijft verklaart zich akkoord met het bovenstaande lesreglement.

nl_NLNederlands